Kaadekilde-Orte

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1962265 2021-11-05 12:45:00 Køkken
Orte Vejsmark 20
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-81026781


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre:

Kimtal ved 22 grader 20,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


 

 

Vandets hårdhedsgrad: 17.0º dH


Senest målt den: 02-10-2020


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt