Kaadekilde-Orte

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1649056 2020-06-25 11:45:00 Køkken.
Moselundsvej 26
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Danmark A/S 835-2020-80837348 Køkken.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 5,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,025 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Turbiditet 0,170 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 52,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 14,700 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


 

 

Vandets hårdhedsgrad: 17.0º dH


Senest målt den: 02-10-2020


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt